Soojamajanduse info

17.08.23
 Vastavalt Konkurentsiameti 01.06.2023 otsusele nr. 7-3/2023-077 on soojusenergia piirhind Türi kaugküttevõrgus 84,70 €/MWh, hinnale lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Soojusenergia müügihind 84,70 €/MWh + käibemaks rakendatakse 01. juunist 2023. a. Hinnainfo leitav ettevõtte koduleheküljelt SW ENERGIA.

OÜ Türi Linnavara omandis on mõlemad Türi linna katlamajad (Vabriku tn ja Tehnika tn katlamajad) kui ka soojatrassid terves linnas.
Katlamaja operaatorina töötab  SW Energia OÜ (esindaja Argo Nipernado, piirkonnajuht, 5697 9820, argo.nipernado@swenergia.ee).
SW Energia OÜga on rendileping sõlmitud kuni juulini 2029.


2017. a aprillis on OÜ Türi Linnavaraga liitunud OÜ Väätsa Soojus, kes tegutseb edasi OÜ Türi Linnavara nimega. OÜ Väätsa Soojus tegevusvaldkond oli endise Väätsa valla territooriumil oleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni opereerimine ning Väätsal sooja tootmine ja müümine. Peale riigihanke läbiviimist opereerib Väätsal soojamajandusega SW Energia OÜ (esindaja Argo Nipernado, piirkonnajuht, 5697 9820, argo.nipernado@swenergia.ee). Väätsa probleemidega tegeleb OÜ Türi Linnavara juhatuse liige Urve Meerits Urve.Meerits@tyri.ee.

2019. a teostati Väätsa soojatrasside rekonstrueerimine ja vahetati välja kõik vanad torud eelisoleeritud torude vastu. 

 2022. a ühendati Väätsa eakate kodu kaugküttevõrguga. Alates detsembrist saavad nad juba sooja kohalikust katlamajast.

SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVAD 

Kooskõlastatud soojuse piirhinnad

 

Info:

Urve Meerits
Türi Haldus
5551 6394