Soojamajanduse info

7.06.22

OÜ Türi Linnavara omandis on mõlemad Türi linna katlamajad (Vabriku tn ja Tehnika tn katlamajad) kui ka soojatrassid terves linnas. Katlamaja operaatorina töötab  SW Energia OÜ (esindaja Juri Frorip 553 4066). SW Energia OÜga on rendileping sõlmitud kuni juulini 2029.

2017. a aprillis on OÜ Türi Linnavaraga liitunud OÜ Väätsa Soojus, kes tegutseb edasi OÜ Türi Linnavara nimega. OÜ Väätsa Soojus tegevusvaldkond oli endise Väätsa valla territooriumil oleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni opereerimine ning Väätsal sooja tootmine ja müümine. Peale riigihanke läbiviimist opereerib Väätsal soojamajandusega SW Energia OÜ (esindaja Juri Frorip 553 4066). Väätsa probleemidega tegeleb OÜ Türi Linnavara juhatuse liige Urve Meerits Urve.Meerits@tyri.ee.

2019. a teostati Väätsa soojatrasside rekonstrueerimine ja vahetati välja kõik vanad torud eelisoleeritud torude vastu. 

Alates 17. juulist 2019 on soojusenergia müügihind Türi kaugküttetarbijatele 59,75 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks ja Väätsa võrgu piirkonnas 64.68 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Hinnatõusu põhjuseks on puiduhakke hinna kasv. 

 

SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVAD 

Konkurentsiameti otsusega on soojuse piirhinnad:

Türi-Alliku tegevuspiirkond 110,5 €/MWh + km

Oisu tegevuspiirkond  76,27 €/MWh  + km

Türi tegevuspiirkond  59,75 €/MWh  + km

Väätsa tegevuspiirkond  64,68 €/MWh +km

Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

Kooskõlastatud soojuse piirhinnad

 

Info:

Urve Meerits
Türi Haldus
5551 6394