Soojamajanduse info

3.01.22

OÜ Türi Linnavara omandis on mõlemad Türi linna katlamajad (Vabriku ja Tehnika tn katlamajad) kui ka soojatrassid terves linnas. Katlamaja operaatorina töötab  SW Energia OÜ (esindaja Juri Frorip 553 4066). SW Energia OÜga on rendileping sõlmitud kuni juulini 2029.

2017. a aprillis on OÜ Türi Linnavaraga liitunud OÜ Väätsa Soojus, kes tegutseb edasi OÜ Türi Linnavara nimega. OÜ Väätsa Soojus tegevusvaldkond oli endise Väätsa valla territooriumil oleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni opereerimine ning Väätsal sooja tootmine ja müümine. Peale riigihanke läbiviimist opereerib Väätsal soojamajandusega SW Energia OÜ (esindaja Juri Frorip 553 4066). Väätsa probleemidega tegeleb OÜ Türi Linnavara juhatuse liige Urve Meerits Urve.Meerits@tyri.ee.

2019. a teostati Väätsa soojatrasside rekonstrueerimine ja vahetati välja kõik vanad torud eelisoleeritud torude vastu. 

Alates 17. juulist 2019 on soojusenergia müügihind Türi kaugküttetarbijatele 59,75 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks ja Väätsa võrgu piirkonnas 64.68 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Hinnatõusu põhjuseks on puiduhakke hinna kasv. 

Ülevaatlikuma info leiate ettevõtte koduleheküljelt www.swenergia.ee.

SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVAD 

22.01.2021:

Konkurentsiameti otsusega on soojuse piirhinnad:
Oisu 57,95 €/ MWh (alates 24.11.2020),  enne oli 58,25€/MWh
Türi   59,75 €/MWh (alates 17.07.2019)
Türi-Alliku 77,3 €/MWh  (alates 10.02.2020),  enne oli 77,09 €/MWh reaalselt maksid inimesed 74,0€/MWh (aprillist 2020 kuni käesoleva ajani) N.R.Energy OÜ

Väätsa   64,68€/MWh  (alates 17.07.2019)
Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

 

Info:

Urve Meerits
Türi Haldus
5551 6394

N.R. Energy OÜ