Türi vallavalitsus korraldab lumetõrjet valla kohalikel teedel, erateedel ning avalikult kasutatavates parklates.

Türi valla maapiirkonna teedel alustatakse lumetõrjega, kui koheva lumekihi paksus ületab keskmiselt 10 cm. Käru, Väätsa, Särevere, Oisu alevike ning Türi-Alliku ja Kabala külade tiheasustusega alade teedel ja platsidel on lubatud lumekihi paksuseks 8 cm.

Erateede omanikud peavad jälgima, et nende teed oleksid seisukorras, mis võimaldab lumetõrjet:

  • Tee servad peavad olema puhastatud takistustest või märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata.
  • Tee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses. Lume raskuse mõjul ei tohi sinna vajuda ka peenemad puud ega nende oksad.

Klikka alloleval kaardil, et jõuda kaardirakendusse, kuhu on märgitud Türi valla talihoolduses olevad teed ning tööde teostaja. Kaarti suurendades ilmuvad teed ning siis ka nende kohta legend. Kasutades luubimärki, saab otsida huvipakkuvat teed konkreetse aadressi järgi.

Lumetõrje piirkondade nimekiri koos töövõtjate kontaktandmetega:

Piirkond

Töövõtja

1 - Kabala piirkond

SPEQ Agri OÜ (tel 5645 8459)

2 - Ollepa piirkond

SPEQ Agri OÜ (tel 5645 8459)

3 - Villevere piirkond

Balti Ehitusmeistrid OÜ (tel 5567 9203)

4 - Taikse piirkond

Latukrest Osaühing (tel 5552 8416)

5 - Oisu piirkond

SPEQ Agri OÜ (tel 5645 8459)

6 - Türi-Alliku piirkond

MICROMAT OÜ (tel 501 1831)

7 - Kirna piirkond

Latukrest Osaühing (tel 5552 8416)

8 - Lokuta piirkond

Loigu Põld OÜ (tel 5663 9639)

9 - Jändja piirkond

Balti Ehitusmeistrid OÜ (tel 5567 9203)

10 - Laupa piirkond

Balti Ehitusmeistrid OÜ (tel 5567 9203)

11 - Käru piirkond 1

Villu Vist (tel 514 5181)

12 - Käru piirkond 2

Loigu Põld OÜ (tel 5663 9639)

13 - Väätsa piirkond 1

OÜ ARIEKS TEENINDUS (tel 5615 9766)

14 - Väätsa piirkond 2

Balti Ehitusmeistrid OÜ (tel 5567 9203)

15 - Särevere

Balti Ehitusmeistrid OÜ (tel 5567 9203)

16 - Kergliiklusteed

Horeksal Grupp OÜ (tel 525 7534)

 

Türi linnas teostab talihooldust Balti Ehitusmeistrid OÜ (tel 5567 9203).

Üldreeglina alustatakse lumetõrjega, kui lumekihi paksus ületab lubatud 8 cm. Suurema liiklusega tänavalõikudel (F.J.Wiedemanni, Tolli, Väike-Pärnu, Linnu, Tehnika tänava lõik Kaare tänavast Tolli tänavani, Mäekalda tänava lõik Mäekalda 2 väravani, Mehaanika tänava lõik Mehaanika 11 kurvini koos Tolli 66 ümbritseva teega, Koidula tänava lõik Vabaduse tänavast Kooli tänavani, Jaama tänav kuni reisikeskuse parkla lõpuni, Hariduse tänava lõik ringteest kuni Kooli puiesteeni) ja linnale kuuluvatel kõnniteedel on lubatud lumekihi paksus 4 cm. Infoks: Türi linna Paide ja Viljandi tänava äärsete kõnniteede hooldust korraldab Transpordiameti partnerettevõte.

Türi valla taliteenistuse  probleemide korral pöörduda Margus Koll tel 513 6018, margus.koll@tyri.ee