Türi Haldus

Viljandi tänav 13b
Türi linn 72213 Türi vald

Tel  5432 0696 

e-post tyrihaldus@tyri.ee
Registrikood 75038983    
Asukoht kaardil
 

     Näitude teatamine:
     Tel 5432 0696
     e-post tyrihaldus@tyri.ee

Juhataja: Elari Hiis
Tel 5340 2901; e-post Elari.Hiis@tyri.ee

Juhiabi: Eda Lippur
(Üüri- ja rendilepingud, sularahamaksed)
Tel 
5432 0696; e-post tyrihaldus@tyri.ee

Ehitusjuht: Gert Saamann
(Hoonete, sh valla üürikorterite haldamine)
Tel  5197 3287; e-post gert.saamann@tyri.ee

Taristuspetsialist: Margus Koll
(teed, tänavad)
Tel 513 6018; e-post margus.koll@tyri.ee

Keskkonnaspetsialist: Ott Vilusaar
(Keskkond, sh jäätmemajandus, kalmisturegister, hulkuvad loomad)
Tel 5342 1140; e-post ott.vilusaar@tyri.ee

Energeetik: Urve Meerits
(Tänavavalgustus, ühisveevärk  ja -kanalisatsioon, sadevesi, kaugküte, elektrivarustus, hajaasustuse programm)
Tel  5551 6394; e-post urve.meerits@tyri.ee

Aednik: Ele Schiff
(Haljastus)
Tel 530 81003; e-post Ele.Schiff@tyri.ee

Töödejuhataja: Jaan Nurk
(Heakorratööde teostamine)
Tel 5443 0383; 
e-post Jaan.Nurk@tyri.ee

Saunametsa kalmistu hooldaja
Anatoli Bukk
Tel 5686 6540

Kõrgessaare kalmistu hooldaja
Anatoli Bukk
Tel 5566 4720

Käru kalmistu hooldaja
Tiit Kaasik
Tel 5349 2487

Türi Halduse 2023 aasta hankeplaan

Türi Halduse põhimäärus

Türi Halduse tasulised teenused

Türi Halduse dokumendiregister: