Türi uus spordihoone ja Türi Põhikool

31. märtsil 2017. a kuulutati välja Türi uue spordihoone ja põhikooli õppehoone arhitektuurilise lahenduse võitja, mille autoriks on kollektiiv arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid OÜ.

Võitjaks kuulutatud ideekavand kannab pealkirja KUUSTEIST KRAADI, mille autoriteks on Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma ja Heldi Jürisoo (arhitektuuribüroo KARISMA arhitektid OÜ).

Ehitustööd algavad 2019. aasta maikuus ja peavad olema lõppenud 2020. aasta juuli lõpuks.

Türi Vallavalitsuse eesmärgiks on rajada hästi koostoimivad spordihoone ja põhikooli õppehoone koos neid toetavate välialadega. Ehitatakse spordihoone koos kehalise kasvatuse tundideks vajalike välialadega, kuna praegune linnavõimla on amortiseerunud. Uus koolimaja ja spordihoone on omavahel ühendatud, kuid säilib võimalus kasutada hooneid ka eraldi. Uues koolihoones hakkab valla hinnangul õppima ca 550 õpilast.

 

Võidutöö KUUSTEIST KRAADI:

seletuskiri

joonis 1 - asendiplaan

joonis 2- vaade kooli aatriumile ja vaade idast

joonis 3 - vaade hoonete kompleksile sisehoovist ja vaade lõunast

joonis 4 - vaade koolihoone puhkealale ja vaade läänest

joonis 5 - vaade spordihoone sissepääsule ja vaade põhjast