Türi uus spordihoone ja Türi Põhikool

Nii Türi põhikooli kui ka Türi spordihoone ehitusprojektid on läbinud ekspertiisi ning selle käigus on tulnud teha mitmeid parandusi ja muudatusi, kuid tänase päeva seisuga on mõlemad projektid lukku pandud ning sisulisi muudatusi enam ei tule.

Ehitustööd algavad 2019. aasta maikuus ja peavad olema lõppenud 2020. aasta juuli lõpuks.

Praegust põhikooli hoonet saab lammutama hakata peale seda, kui kogu vajalik inventar on paigutatud kas laopindadele või õppetööks kasutatavatele pindadele, seega mitte enne 2019 aasta aprilli lõppu.

Neljandate kuni üheksandate klasside õppetöö ajutistel pindadel algab peale kevadvaheaega, mis on 22. - 28. aprill 2019.

Uus põhikool saab olema kolme paralleeliga 24 õpilasega klassikomplektidele mõeldud hoone, mis mahutab kokku ca 600 õpilast.

Olema saavad nii tunnirahu- kui ka väikeklassid. Lisaks tugipersonalile mõeldud ruumid – psühholoog, HEV-koordinaator, logopeed, kooliõde, sotsiaalpedagoog jmt.

Täpsemalt saab vaadata projekti põhiplaane siit: 1. korrus ja 2. korrus

Kooli juurde ehitatakse ka 3. korruseline spordihoone.

Vaata spordihoone põhiplaani siit: 1. korrus2. korrus  ja 3. korrus

ASENDIPLAAN

Täpsem info:
Elari Hiis
abivallavanem
elari.hiis@tyri.ee

Üllar Vahtramäe
arendusspetsialist
yllar.vahtramae@tyri.ee