Türi Vallavalitsus kui täitevorgan

 

Türi Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul mitte harvem kui üks kord nädalas, vajadusel toimuvad istungid sagedamini ning juulikuus võivad toimuda harvemini.

Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani I koosseis on 6-liikmeline, koosseisu kuuluvad vallavanem; vallavalitsuse liige, asevallavanem; neli vallavalitsuse liiget.

 

Koosseis Kontaktid Vastuvõtt
vallavanem Pipi-Liis Siemann 384 8202, 527 9775
vallavanem@tyri.ee
T 14.00 - 16.00, kokkuleppel ka muul ajal
vallavalitsuse liige Elari Hiis

384 8236; 5340 2901

Elari.Hiis@tyri.ee
 
vallavalitsuse liige Urmas Kupp 384 8259, 509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee

 

vallavalitsuse liige Aime Roosioja 384 8243, 5344 7843
Aime.Roosioja@tyri.ee
 
vallavalitsuse liige Üllar Vahtramäe 384 8240, 504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee