26.10.16

Ühinemislepingu ja taotluse seletuskirja EELNÕUD

Eelnõud on avalikustatud alates 3. oktoobrist 2016. Avalikustamise periood 3.10.-23.10. 2016.

Ühinemislepingu eelnõu ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlusele lisatava seletuskirja eelnõu kohta on õigus avalikustamise ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev on 24. oktoober 2016.

  Avalikustamise ajal ühinemislepingu eelnõule ettepanekuid ei tehtud.