Üldhooldusteenuse tagamise toetus

16.11.18

Üldhooldusteenuse tagamise toetus on üldhooldusteenust saama õigustatud isikule teenuse osutamise tagamiseks Türi valla eelarvest perioodiliselt makstav toetus.

Õigus hüvitisele on isikul, kellele Türi vald on juriidilise isiku või riigi- või teise kohaliku omavalitsuse asutuse kaudu korraldanud üldhooldusteenuse ning isikul puudub võimekus tasuda täies ulatuses üldhooldusteenuse tasu.

Hüvitist makstakse summas, mis jääb üldhooldusteenust saama õigustatud isikul pärast enda ülalpidamisvõime ning perekonnaseadusest tulenevalt isikule ülalpidamist andma kohustatud isikute ülalpidamisvõime realiseerimist üldhooldusteenuse tasust puudu.

TAOTLUSE NÄIDIS (.rtf)(.pdf)

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

Alus: sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord