Teabehalduse üldised põhimõtted

Türi Vallavalitsusega (ametiasutusega) suhtlemisel on võimalik kasutada

1. informatiivset ehk „vähem ametlikku"  menetlust

Kui Sa soovid ametiasutuselt infot, kas Sind huvitav küsimus on ametiasutuse pädevuses või kelle poole ametiasutuses peaksid pöörduma või muud sellist infot, millele Sa ei eelda alati ametkondlikku vastust,  võid pöörduda ametiasutuse poole infopäringu „Esita küsimus" kaudu.

Sellel viisil tehtud pöördumist ametiasutuse dokumendiregistris ei registreerita. Küsimus laekub ametiasutuse e-postile vallavalitsus@tyri.ee.  Küsimusele vastab e-posti haldaja, vallavanem või vallavanema määratud ametnik. Sulle vastatakse võimalikult kiiresti ja lühidalt Sinu märgitud viisil (e-postiga või telefonil). 

Lisaks võimalusele „Esita küsimus" on ametiasutusele  võimalik saata informatsioon olukorra või puuduse kohta, mis Sinu hinnangul vajab avaliku võimu sekkumist. Seda on võimlik teha valla veebilehelt „Teavita probleemist vallas" kaudu.

Kui oled avastanud valla veebilehel vea, on sellest võimalik teavitada ametiasutust valla veebilehelt „Teavita veast kodulehel" kaudu.