Türi valla kriisikomisjon

Kriisikomisjoni peamiseks ülesandeks on koordineerida kriisireguleerimist ning teha koostööd erinevate riigi ja kohalike asutuste kui ka ettevõtetega. Kriisikomisjoni kuuluvad vallavalitsuse liikmed, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalve, Päästeameti ning tervisekeskuse inimesed, samuti elektri, vee ja ehituse valdkondade esindajad ja  Türi Halduse esindajad.  

(kinnitatud Türi vallavanema 04.01.2023 käskkirjaga nr 1)

Komisjoni koosseis:

1) Sulo Särkinen, Türi vallavanem, kriisikomisjoni esimees;
2) Elar Niglas, Türi asevallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;
3) Mart Järvik, Türi Vallavalitsuse esindaja;
4) Triin Pärna, Türi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja;
5) Kalev Pagarand, Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;
6) Elari Hiis, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus juhataja;
7) Urve Meerits, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus energeetik;
8) Jan Raudsepp, OÜ Türi Vesi (Türi vallas Türi linnas tegutseva vee-ettevõtja) juhatuse liige;
9) Juri Frorip, SW ENERGIA OÜ (Türi vallas Türi linnas tegutseva soojusettevõtja) esindaja;
10) Piia Tamm, OÜ Türi Tervisekeskus (Türi vallas tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku juhatuse liige);
11) Lilia Saneiko, Elektrilevi OÜ (elektrivõrgu jaotusvõrguettevõtja) esindaja;
12) Pavel Ivanov, Lääne päästekeskuse Rapla-Järvamaa päästepiirkond, peaspetsialist;
13) Taive Saar, Kaitseliidu Järva maleva esindaja;
14) Helen Sopp, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide Politseijaoskonna, Türi piirkonna politseinik;
15) Rasmus Romandi, Rarex Ehitus OÜ (Türi vallas Türi linnas teehooldaja) esindaja.

Kriisikomisjoni liikmete volitused kehtivad kuni Türi Vallavalitsuse III koosseisu volituste lõppemiseni.

Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Protokollid