Äiamaa küla

4.10.16

Äiamaa (Oigema, Eiama, Eioma) küla asub 10 km Türi linnast idas, piirneb Raukla, Rikassaare, Metsaküla ja Väljaotsa küladega ning Koigi valla Laimetsa külaga.

Äiamaa esmamainimine oli 1564. aastal (Oigema).

Küla maadel asuvad Äiamaa rändrahn, mille kõrgus
2,5 m ja ümbermõõt 13,4 m ning kaks maa-alust kalmistut, üks neist Revasemäel dateeringuga II aastatuhande esimesest poolest.