Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Vastuvõtt Haridus ja eriala

Osakonna juhataja asendaja
Ametijuhend

                               

512 5423
 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest    

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee

E, K, N 

 

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok
puhkusel 03.-27.03

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Terviseedenduse spetsialist
Ametijuhend

Säsil Rammo

5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee
  kõrgharidus

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
 

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee

E, K 

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

 

 

5347 7008
 

K, N

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Taivi Babatunde

 

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee

 

E, K rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine
Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Jelena Plakk

 

5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee

 

 T, K rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus, kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5333 1869
Kaidi.Rammo@tyri.ee
E- Käru 11-13; 13:30-16
T- Türi

K- Väätsa 9-13; 13:30-16
N- Väätsa 11-13; 13:30-16
R- Käru 9-13

 

E, T 9-12 ja 14-16 (Käru)
K 9-13 ja 13.30-16 (Väätsa)

 

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

SOTSIAALHOOLDAJAD