Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Vastuvõtt Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

 

kõrgharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

384 8223; 504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee

E, K, N 

 

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Terviseedenduse spetsialist
Ametijuhend
  384 8271    

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Reet Maiste

384 8221; 511 2435
Reet.Maiste@tyri.ee

E, K, N 

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

 

 

T, N

 
Lastekaitsespetsialist Taivi Babatunde

384 8225; 5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
(Väätsa piirkond)

E, K rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk

384 8220; 5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee

 

 T, K rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

Oisus T 14-16; N 8-12

Kabalas E 14-16; K 9-13

kõrgharidus, kaubatundmine ja

kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist Väätsa teeninduskeskuses

Ametijuhend

Ingrid Hiis

5349 9344
Ingrid.Hiis@tyri.ee 

 

Väätsal

E 9-12
K 9-12 ja 14-16
N 14-16

 
Sotsiaaltööspetsialist Käru teeninduskeskuses

Ametijuhend


 
Riina Hunt

 

5333 1869

Riina.Hunt@tyri.ee

Kärus E, T 9-12 ja 14-16  

SOTSIAALHOOLDAJAD