Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
(asendaja)
Ametijuhend

Kaia Iva
 

512 5423; 5557 6916
Kaia.Iva@tyri.ee

kõrgharidus,
matemaatika-füüsika
 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
 

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
E, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi
 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5333 1869
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Taivi Babatunde
puhkab 20.07.-14.08

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
Türil E, K. Väätsa piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Jelena Plakk

5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee 
Türil T, K. Käru piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend
  5347 7008
Oisu, Kabala, Türi
 

 

 Sotsiaalkindlustusametile saab pensioni ja puude taotluse esitada ka telefoni teel. Infotelefon töötab esmaspäevast reedeni kell 9-17.