Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
(asendaja)
Ametijuhend

Kaia Iva

 

5557 6916
Kaia.Iva@tyri.ee

kõrgharidus,
matemaatika-füüsika
 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
E, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo

5333 1869 
Kaidi.Rammo@tyri.ee 
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera 5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Taivi Babatunde

 

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
E, K- Türi
piirkond Oisu, Kabala, Laupa

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldamine; omistatud sotsiaaltöötaja kutse- tase 6, lastekaitse

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits
puhkab 18.-23.10

 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
piirkond Türi, Väätsa, Käru
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk töösuhe peatatud  


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

 Sotsiaalkindlustusametile saab pensioni ja puude taotluse esitada ka telefoni teel. Infotelefon töötab esmaspäevast reedeni kell 9-17.