Sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja 
Ametijuhend

Tatjana Vaan
Avaliku võimu teostamise õigus peatatud

Asendab haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Triin Pärna

5193 2321 
Tatjana.Vaan@tyri.ee

sotsiaalteaduste magister

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N 9-15

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Fedoritš
 

5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N 9-15

rakenduskõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata
Asendab sotsiaaltööspetsialist Pilleriin Mandle

   

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi
 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Pilleriin Mandle

5333 1869
Pilleriin.Mandle@tyri.ee
E 9-13 (Käru)
K 9-13 (Väätsa)

keskharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata    

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala
Perede heaolu
spetsialist

(töölepinguline)          
Elli Kiviorg 
Ei täida ajutiselt tööülesandeid, asendab
osakonnajuhataja Triin Pärna

 

53617673
Elli.Kiviorg@tyri.ee

vastuvõtt E 9-15
 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Deana Krotova

5332 4268
Deana.Krotova@tyri.ee

vastuvõtt T 9-15

rakenduskõrgharidus, juhi abi

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

 
Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend
Ametniku avaliku võimu teostamise õigus peatatud

 

 

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit