Sotsiaalhooldajad

Teenistuskoht

Teenistuja nimi

Kontaktid

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Tiina Karmann

385 7397; 5322 5172

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Anneli Stoitšev

384 8223; 520 1130

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Annela Arna

3848223; 5336 3549

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Peeter Paal

512 4473

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Maia Kask

387 6694

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Gaili Gross

5342 3388

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Kai Tammela

5307 3705

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Ingrid Nõlvak

5306 8063

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Monika Reinberg

5347 4845