Sotsiaalhooldajad

Teenistuskoht

Teenistuja nimi

Kontaktid

Sotsiaalhooldaja

Tiina Karmann
(vanuritemaja Mehaanika tn 3) 
Puhkusel 26.06-09.07
Asendab sotsiaalhooldaja Lyana Türk

385 7397; 5322 5172
tiina.karmann@tyri.ee

Sotsiaalhooldaja

Anneli Stoitšev
Puhkusel 07.06-16.06
Asendab sotsiaalhooldaja Lyana Türk

520 1130
anneli.stoitsev@tyri.ee  

Sotsiaalhooldaja

Annela Arna 
Puhkusel 22.05-05.06
Asendab sotsiaalhooldaja Lyana Türk

5336 3549
annela.arna@tyri.ee  

Sotsiaalhooldaja

Gaily Gross 

5342 3388
gaily.gross@tyri.ee

Sotsiaalhooldaja

Kai Tammela 

5307 3705
kai.tammela@tyri.ee

Sotsiaalhooldaja

Ingrid Nõlvak 
Puhkusel 19.06-22.06
Asendab sotsiaalhooldaja Lyana Türk

5306 8063
ingrid.nolvak@tyri.ee

Sotsiaalhooldaja Lyana Türk
Puhkusel 26.06-02.07
Asendab sotsiaalhooldaja Annela Arna
5787 7331
lyana.turk@tyri.ee