Sotsiaalhooldajad

Teenistuskoht

Teenistuja nimi

Kontaktid

Sotsiaalhooldaja

Tiina Karmann

385 7397; 5322 5172

Sotsiaalhooldaja

Anneli Stoitšev

520 1130

Sotsiaalhooldaja

Annela Arna

5336 3549

Sotsiaalhooldaja

Gaily Gross

5342 3388

Sotsiaalhooldaja

Kai Tammela

5307 3705

Sotsiaalhooldaja

Ingrid Nõlvak

5306 8063

Sotsiaalhooldaja Elli Kiviorg 5361 7673
Sotsiaalhooldaja Lyana Türk 5787 7331