sotsiaalhooldajad

 

Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Tiina Karmann
 
385 7397; 5322 5172
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Anneli Stoitšev
 
384 8223; 520 1130
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Annela Arna
 

384 8223; 5336 3549
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Peeter Paal
 
512 4473 
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
AnnikaTatrik
 
 
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Maia Kask
 
387 6694 
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Gaili Gross
 

5342 3388

Sotsiaalhooldaja
töölepinguline

Kai Tammela
 

5626 8537 
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Kairi Reinvart
 
523 1132
Sotsiaalhooldaja
töölepinguline
Monika Reinberg