Änari küla

4.10.16

Änari (Ennari, Ennern) küla asub Türi linnast 6 km loodes, piirneb Rapla maakonnaga, Väätsa vallaga ning Kolu, Lokuta ja Pala küladega.

Änari küla asub Lintsi jõe keskjooksul, seda on esmamainitud 1546. aastal.  Varemalt kuulus küla Kolu mõisa koosseisu, kuid osa küla väheviljakatest maadest mängiti kaardilauas maha Viisu mõisnikule, temale kuulusid need maad kuni sundvõõrandamiseni 1919. aastal.

20. sajandi algul asusid tänase küla alal Änari ja Kolu-Rae külad.