Biojäätmete kogumise ja kodukompostimise edendamine Türi vallas

Jäätmeseaduse § 13612 alusel on kõikidele jäätmevaldajatele kohustuslik biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

Säästva Eesti Instituudi 2020. aasta uuringu tulemuste kohaselt moodustas biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes Eestis keskmiselt 31,8%. Biojäätmete liigiti kogumisega alustamine on vajalik juba nüüd:

    Biojäätmete liigiti kogumine on ehe ja loomulik viis olla keskkonnateadlik ning loodusringis sees püsida;

    Kui toidujäätmed satuvad kokku juba muude jäätmetega, tekib prügi, mida pole enam võimalik sorteerida. Liigiti kogumine päästab majapidamises ligi poole jäätmetest prügi staatusest;

    Biojäätmete liigiti kogumine vähendab olmejäätmete veo kulusid.

Türi vald soovib Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga edendada biojäätmete eraldi kogumist jagades kortermajadele biojäätmete konteinereid ja eramajadele biojäätmete kiirkompostreid. 2023. aastast muutub biojäätmete eraldi kogumine kohustuslikuks ja seetõttu on aeg alustada juba täna. Biojäätmete liigiti kogumisega saadetakse Türi vallast iga aasta ringlusesse pea 1300 tonni biojäätmeid. Eramajade elanikud saavad võimaluse kompostida oma aias kaasaegase aastaringselt kasutatava kompostriga.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Türi valda biojäätmete projektiga, et saaksime soetada Türi valla elanikele biojäätmete kiirkompostrid ja konteinerid. Türi vald saab 450 aastaringselt kasutatavat kiirkompostrit ja 225 biojäätmete konteinerit. KIK eraldab Türi vallale 80 268 eurot, mille eest inventar ostetakse. 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Türi Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Grete Kaljulaid (grete.kaljulaid@tyri.ee või telefonil 522 7326).