Eelarve- ja arenduskomisjon

Liikmed:

1. Andrus Eensoo - komisjoni esimees

2. Elar Niglas - komisjoni aseesimees

3. Kalev Aun

4. Ahto Karu

5. Heimo Tammiste

6. Lauri Läänemets

7. Margit Lugna

8. Raivo Pink

9. Heli Koit

10. Kalmer Keevend

11. Tähve Milt

12. Peeter Lellsaar

13. Katrin Puusepp

14. Katrin Abel- Käru kogukonnakogu esindaja

15. Toomas Hirbaum- Väätsa kogukonnakogu esindaja

Tegevusvaldkond ja pädevus

Komisjoni koosolekute protokollid