Eelarve 2022

Türi valla 2022. a kolmas lisaeelarve

Türi valla 2022. a teine lisaeelarve

Türi valla 2022. aasta lisaeelarve

Türi valla 2022. aasta eelarve

Eelarve seletuskiri 

EELARVE TÄITMISE avalik vaade

Hallatavate asutuste juhid, eelarve täitmise eest vastutajad ja vallavalitsuse osakonnajuhatajad, saavad eelarvet ja eelarve täitmist vaadata VeeRA veebirakendusest https://app.veera.eu/ .

Veebirakendusse saab logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga, need saab küsida vallavalitsuse finantsjuhilt.

Eelnõu menetlemine:

Eelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid 

17.03.2022 volikogu istungile esitatud eelnõud- määruse eelnõu, seletuskirja eelnõu, muudatusettepanekud. Istungil võeti 2022. a eelarve vastu. 

17.02.2022 volikogu istungile esitatud eelnõu. Istungil lõpetati eelarve eelnõu I lugemine.

Selgitav esitlus eelarvele (.pptx)

5.01.2022 volikogu istungile esitatud eelnõu ja eelnõu seletuskiri

10.01.2022 Rahandusministeeriumi vastuskiri selgitustaotlusele

27.01.2022 volikogu istungile esitatud eelnõu ja eelnõu seletuskiri


Vaata lisaks: 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) 
Toetus- ja tasandusfond 
Tulu- ja maamaksu laekumine kohalikele omavalitsustele  
Tasutud maksud, käive ja töötajate arv kohalikes omavalitsustes