KAVANDAMISEL

 Türi järve rekonstrueerimisega on plaanis järve puhastamine ja järveäärse ala taristu arendamine.

 Türi valla tiheasustusalade ja mõisaparkide kõrghaljastuse dendroloogilise hinnangu uuendamine ja (kõrg)haljastuskava koostamine.

 Türi valla rohevisioon

PROJEKTEERIMISEL

 Jaama tn rekonstrueeritakse kõnnitee ja sõidutee. Koos Jaama tänavaga lahendatakse ka Saunametsa kalmistu parkla, eraldades selle erinevaid materjale kasutades sõidutee osast. Haljastust muudetakse minimaalselt.

Asendiplaan 1

Asendiplaan 2

Lõige 1

Lõige 2

Projekti tähtaeg 31.12.2023.

Projekteerija VILprojekt OÜ, www.vilprojekt.ee

 Koidula tn ja Koolipargi alal projekteeritakse parkettkivikattega kõnnitee koos pinkide, haljastuse ja valgustusega. Parki luuakse müügikioskite paigaldusvalmidus. Koidula tänava äärde projekteeritakse (murukivist) parkimistaskud, kuna piirkonnas on parkimiskohtade puudus (Luise kohvik).

Koolipargi projekti joonise leiate SIIT

Projekti tähtaeg 31.12.2023.

Projekteerija VILprojekt OÜ, www.vilprojekt.ee

 Linnu tänavale projekteeritakse kõnnitee, sademeveedrenaaž ja sõidutee rekonstrueerimine. Lahendatakse ka tuletõrjeveega varustamine. Enne Linnu tee ehitamist tuleb luua Männi tänavalt läbimurre Savi tänavale, et lahendada ehituseaegne liikluskorraldus.

Leping sõlmimisel, eeldatav tähtaeg kevadel 2024.
Projekteerija VILprojekt OÜ, www.vilprojekt.ee

 Lokuta lasteaed
Projekti eesmärgiks on Türi Lasteaia Lokuta õppekohta erivajadustega laste keskuse loomine koolieelseks arendus- ja hoiupaigaks vaimse ja füüsilise puudega lastele, kus erivajadustega lastel on võimalus saada kodulähedane ja kvaliteetne alusharidus ja/või teenus tulenevalt toevajadusest.

 Oisu lasteaed

 

EHITAMISEL

 

SUUREMAD RAIED

Metsateatised on leitavad https://register.metsad.ee/#/

Kõrgessaare kalmistu ümbrus – põhjuseks puude vanus, üraskikahjustused ja tuuleheide. Raieteatist veel ei ole.

Saunametsa kalmistu ümbrus - põhjuseks puude vanus, üraskikahjustused ja tuuleheide, samuti vajalik kraavide rekonstrueerimine. Metsateatised olemas.

Tolli mets plaani veel ei ole, kuid on üraskikahjustused. Raie häilraietena, uuendus mändidega.