Jäätmeinfo

18.01.23
 Alates 1. märtsist 2020 osutab korraldatud olmejäätmeveo teenust Türi vallas Eesti Keskkonnateenused AS. Türi vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmeprügi.

Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast

Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäätmehoolduse korraldamise aluseks Türi vallas on eelkõige jäätmeseaduspakendiseadus ning Türi valla haldusterritooriumil kehtiv Türi valla jäätmehoolduseeskiri.

Türi valla territooriumil olmejäätmete vedaja on AS Eesti Keskkonnateenused 
Aadress: Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht

TEENUSTE HINNAKIRI

Info:

Grete Kaljulaid
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
522 7326
Grete.Kaljulaid@tyri.ee
(II korrus)