Türi linn

« Tagasi

99. Türi linn, Türi põhikooli ja spordihoone detailplaneering (Türi linn, F.J. Wiedemanni tn 3a)

Kehtestatud Türi Vallavalitsuse 28.12.2017 korraldusega nr 367

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvööndi joonis

Tugijoonis

Põhijoonis (Märkus: Põhijoonisel on tähistatud üks võimalik ehitiste paigutuse lahendus, mis ei oma õiguslikku tähendust. Lõplik ehitiste paigutus hoonestusalal määratakse ehitusprojektiga)

Illustratsioonid (Märkus: Illustratsioonidel on esitatud üks võimalik hoonestuse arhitektuurne lahendus, mis ei oma õiguslikku tähendust. Lõplik arhitektuurne lahendus määratakse ehitusprojektiga).

Muinsuskaitse eritingimused

Kooskõlastused