Lastekaitsest üldiselt

TEENISTUSÜLESANDED

 • Laste õigusi kaitsvate seaduste täitmine laste õiguste ja heaolu tagamiseks
 • Abivajavate laste kohta laekunud info menetlemine
 • Toimingud laste ja perede toimetuleku suurendamiseks ja vajalikele teenustele suunamine
 • Laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine ning koostöö võrgustikuga, s.h. eemal elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Eestkosteasutuse arvamuse koostamine lapsi puudutavates ning hooldusõigusküsimustes ning eestkosteasjades
 • Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel kohtus
 • Koolikohustuse täitmise tagamise jälgimine
 • Asenduskodudes ja hooldusperedes elavate laste esindamine ja asjaajamine
 • Järelhooldusteenuse korraldamine
 • Vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendada soovijate nõustamine
 • Lastekaitsealase teabe levitamine.

Kontaktid:

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala
Perede heaolu
spetsialist

(töölepinguline)          
Helena Ormus

5361 3085

Helena.Ormus@tyri.ee

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Deana Krotova
 

5332 4268
Deana.Krotova@tyri.ee

vastuvõtt T 9-15

rakenduskõrgharidus, juhi abi

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Katri Meltsas

5361 7673

Katri.Meltsas@tyri.ee

kõrgharidus
Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend
Jelena Plakk

5364 2557

Jelena.Plakk@tyri.ee

rakenduskõrgharidus

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit