Lastekaitsest üldiselt

TEENISTUSÜLESANDED

 • Laste õigusi kaitsvate seaduste täitmine laste õiguste ja heaolu tagamiseks
 • Abivajavate laste kohta laekunud info menetlemine
 • Toimingud laste ja perede toimetuleku suurendamiseks ja vajalikele teenustele suunamine
 • Laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine ning koostöö võrgustikuga, s.h. eemal elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Eestkosteasutuse arvamuse koostamine lapsi puudutavates ning hooldusõigusküsimustes ning eestkosteasjades
 • Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel kohtus
 • Koolikohustuse täitmise tagamise jälgimine
 • Asenduskodudes ja hooldusperedes elavate laste esindamine ja asjaajamine
 • Järelhooldusteenuse korraldamine
 • Vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendada soovijate nõustamine
 • Lastekaitsealase teabe levitamine.

Kontaktid:

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Taivi Babatunde

 

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
E, K- Türi
piirkond Oisu, Kabala, Laupa

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldamine; omistatud sotsiaaltöötaja kutse- tase 6, lastekaitse

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits

 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
piirkond Türi, Väätsa, Käru
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit