Revisjonikomisjon

26.03.21

Liikmed

1. Veiko Valang, komisjoni esimees
2. Lea Urb, komisjoni aseesimees
3. Heigo Laaneoks
4. Vitali Gansen

Revisjonikomisjoni 2021. a tööplaan (kinnitatud Türi Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 2):

I kvartal

1. Käru Põhikooli tegevuse ja 2020. aasta eelarve täitmise kontroll.
2. Türi Arengu Sihtasutuse tegevuse otstarbekuse ja Türi valla eelarvest eraldatud raha kasutamise kontroll.

II kvartal

3. Türi valla ja OÜ TÜRI VESI vahel sõlmitud lepingute täitmise kontroll.
4. Türi Muuseumi tegevuse ja 2020. aasta eelarve täitmise kontroll.
5. Türi valla konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta aruande kontroll.

III kvartal   

6. Türi Lasteaia tegevuse ja 2021. aasta eelarve täitmise kontroll.
7. Türi valla uue spordihoone kasutamisega seotud kulude ning hoone kasutamise otstarbekuse kontroll. Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla vahel sõlmitud ühinemislepingu täitmise kontroll.


Tegevusvaldkond ja pädevus 

Komisjoni koosolekute  protokollid