Aadress: Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond  Asukoht kaardil
Registrikood: 75033460

Arvelduskonto:  EE731010702003740008
E-post: vallavalitsus@tyri.ee        

E-arved (makse saaja Türi Vallavalitsus): saata XML-formaadis otse meie operaatorile Omniva AS või PDF-formaadis e-posti aadressile: arved@tyri.ee 
 

Tööaeg: E-N 8.00-17.00, lõuna 13.00-13.30

                R 8.00-14.00

  Vastuvõtuajad Väätsa teeninduskohas (aadressil Kooli tn 10, Väätsa alevik):

Vallavanem Pipi-Liis Siemann (telefon 527 9775)  ja/või abivallavanem Elari Hiis (telefon 5340 2901), K 14-17

Majandusosakonna juhataja Urmas Kupp, T 14-16, telefon 509 1415

Ehitusspetsialist Kalev Pagarand R 8-13, telefon 5347 2657

Maakorraldusspetsialist Ülle Surva E 8.00-13.00, 13.30-17.00, telefon 5340 6933

Sotsiaaltööspetsialist Ingrid Hiis E 9-12; K 9-12 ja 14-16; N 14-16, telefon 5349 9344

Korrakaitseametnik Pille Reinsalu T 8-13, telefon 5622 5011

  Vastuvõtuajad Käru teeninduskohas (aadressil Viljandi mnt 17, Käru alevik):

Vallavanem Pipi-Liis Siemann (telefon 527 9775) ja/või abivallavanem Elari Hiis (telefon 5340 2901) R 10-13

Sotsiaaltöö spetsialist Riina Hunt E, T 9-12 ja 14-16, telefon 5333 1869

Majandusosakonna juhataja Urmas Kupp, K 14-17, telefon 509 1415 

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm K, N 9-13 ja 14-17, telefon 522 7326, puhkusel  27.-28.12

Korrakaitseametnik Pille Reinsalu N 14-16, telefon 5622 5011

Väljaspool vastuvõtuaega palume kohtumine eelnevalt telefoni teel kokku leppida. 

  • Avaldatud e-postiaadressid on mõeldud ametiasutuse tegevusega seotud asjaajamiseks ning neid ei kasutata erakirjavahetuseks.

  • Ametiasutus kasutab e-arvetekeskuse teenuseid, mistõttu arved edastada e-postile  arved@tyri.ee. Arvele märkida ka kontaktisiku andmed.

  • Ametnikud, kellele ei ole kehtestatud vastuvõtuaegasid, teenindavad isikuid ametiasutuse tööajal.

Vallavanem ja talle otse alluvad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Vallavanem

Pipi-Liis Siemann

384 8202, 527 9775
vallavanem@tyri.ee
Väätsal K 14-17
Kärus R 10-13

rakenduskõrgharidus,
sotsiaaltöö eriala

Abivallavanem
Ametijuhend

Elari Hiis

384 8236; 5340 2901
Elari.Hiis@tyri.ee

Väätsal K 14-17
Kärus R 10-13

kõrgharidus, halduskorraldus

Arendusjuht
Ametijuhend

Üllar

Vahtramäe

384 8240, 504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse
ökonoomika

Korrakaitseametnik
Ametijuhend

Pille Reinsalu

384 8278; 5622 5011
Pille.Reinsalu@tyri.ee
Türil E 8-13
Väätsal T 8-13
Kärus N 14-16

rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine

Avalike suhete juht

Ametijuhend

Merle Rüütel

384 8231; 5332 6401

Merle.Ryytel@tyri.ee

rakenduskõrgharidus

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Teenistuskoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

puhkusel 12.-16.12

kõrgharidus

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridusspetsialist

Ametijuhend

     

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

384 8223; 504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee
vastuvõtt: E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Terviseedenduse

spetsialist
Ametijuhend

 

384 8271

 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee
vastuvõtt: E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Reet Maiste

384 8221; 511 2435
Reet.Maiste@tyri.ee
vastuvõtt: E, K, N

puhkusel 17.-28.12

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

ametikoht täitmata


 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Taivi Babatunde

384 8225, 5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
vastuvõtt: E, K
Väätsa piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Jelena Plakk

384 8220; 5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee
vastuvõtt: T, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
Vastuvõtt:
Tehnika 2, Oisu alevik
T: 14-16; N: 8-12
Kabala:
E: 14-16; K: 9-13

kõrgharidus,

kaubatundmine

ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Väätsa

teeninduskeskuses

Ametijuhend

Ingrid Hiis

5349 9344
Ingrid.Hiis@tyri.ee
Väätsal:
E 9-12; K 9-12 ja 14-16
N 14-16 

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist

Käru

teeninduskeskuses
Ametijuhend

Riina Hunt

5333 1869
Riina.Hunt@tyri.ee
Kärus E, T 9-12 ja 14-16

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

 

SOTSIAALHOOLDAJAD

Majandusosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Urmas Kupp

 

384 8259, 509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee
Väätsal T 14-16
Kärus K 14-17

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Maakorraldusspetsialist

Ametijuhend

Ene Mägi

puhkusel 27.-28.12

384 8252, 511 8875
Ene.Magi@tyri.ee

kõrgharidus,
õigusteadus

Maakorraldusspetsialist

Ametijuhend

Ülle Surva

384 8251; 5340 6933

Ylle.Surva@tyri.ee

Türil T 8-13;14-17
Väätsal E 8-13 ja 13.30-17

kõrgharidus

Ehitusspetsialist

Ametijuhend

Kalev Pagarand

384 8255, 5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee
Väätsal R 8-13

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist

Ametijuhend

Janelle Leenurm

puhkusel  27.-28.12

384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee
Türil  E, T, R
Kärus K, N 9-13 ja 14-17

kõrgharidus

Varahaldusspetsialist

Ametijuhend

Marje Pärn

puhkusel 27.12.2018- 4.01.2019

384 8250, 5333 0476
Marje.Parn@tyri.ee

kõrgharidus,
majandusteadus

 

Rahandusosakond

 Teenistuskoht

 Nimi

 Kontaktid

Haridus ja eriala

Finantsjuht
Ametijuhend

Aime

Roosioja

384 8243, 53447843
Aime.Roosioja@tyri.ee

kõrgharidus,
rahandus ja krediit

Pearaamatupidaja
Ametijuhend

Küllike
Teppo

384 8247
Kyllike.Teppo@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse raamatupidamine
ja analüüs

Vanemraamatupidaja
töölepinguline

Signe Tõõtsu

384 8249
Signe.Tootsu@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Reet Eelmäe

 

384 8246
Reet.Eelmae@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Maive Leif

384 8244
Maive.Leif@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Maire Kirsi

384 8245
Maire.Kirsi@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Ülle Sizask

 

R 489 2669 (Käru töökoht) 
E,T,K,N 384 8241 (Türi töökoht)
Ylle.Sizask@tyri.ee

 

 

Kantselei

 Teenistuskoht

 Nimi                   

         Kontaktid

 Haridus ja eriala

Vallasekretär

Ametijuhend

Lii Laanemets

 

384 8210, 526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee

 

kõrgharidus,
pedagoogika ja algõpetuse
metoodika;
valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Jurist
Ametijuhend

Maritta Köhler

384 8213
Maritta.Kohler@tyri.ee puhkusel 19-28.12

kõrgharidus,
õigusteaduse magister

Vallasekretäri abi

Ametijuhend

Krista Rohula

384 8201
vallavalitsus@tyri.ee
Krista.Rohula@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
halduskorraldus,
valla- ja
linnasekretäride kutsekomisjoni
tunnistus

Teabespetsialist

Ametijuhend

Merike Lõhmus

384 8200
Merike.Lohmus@tyri.ee

kõrgharidus,
majandusliku informatsiooni
mehaniseeritud töötlemise
organiseerimine;
perekonnaseisuametniku
kutsetunnistus

Teabe- ja andmehaldur,

andmekaitsespetsialist
Ametijuhend

Katrin Keevend

384 8204
Katrin.Keevend@tyri.ee
vastuvõtt 9-13
(rahvastikuregistri toimingud)
puhkusel 31.12.2018-04.01.2019

kõrgharidus,
majandusküberneetika;
perekonnaseisuametniku
kutsetunnistus

Arhivaar

Ametijuhend

Anu Veermets

384 8212
Anu.Veermets@tyri.ee puhkusel 17.-21.12

 

kesk-eriharidus,
õigusteadus; arhiivikorrastaja
tase 4 osakutsetunnistus

Tehnik
töölepinguline

Urmas Ärm

384 8218, 5341 1062
Urmas.Arm@tyri.ee puhkusel 17.-21.12

 

 

Keskkonnaameti metsanduse spetsialistid:
 
Leiger Metsalu
Telefon: 3848683; 5109733
 
Arne Sepp
Telefon: 3848683, 5109732


Vastuvõtt igal kolmapäeval kell 9 - 16
Asukoht: F. J. Wiedemanni tn 13, 72213 Türi linn

Hallatavad asutused