Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
(asendaja)
Ametijuhend

Kaia Iva
 

512 5423; 5557 6916
Kaia.Iva@tyri.ee

kõrgharidus,
matemaatika-füüsika
 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
E, K, N

puhkab 27.07-14.08

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
E, K, N

puhkab 10.-24.08

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
 

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
E, K

puhkab 25.08-4.09

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi
 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5333 1869

Kaidi.Rammo@tyri.ee
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Taivi Babatunde
puhkab 20.07.-14.08

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
Türil E, K. Väätsa piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Jelena Plakk

5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee 
Türil T, K. Käru piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend
  5347 7008
Oisu, Kabala, Türi
 

 

 Sotsiaalkindlustusametile saab pensioni ja puude taotluse esitada ka telefoni teel. Infotelefon töötab esmaspäevast reedeni kell 9-17.