Sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja 
Ametijuhend

Tatjana Vaan
Avaliku võimu teostamise õigus peatatud

5193 2321 
Tatjana.Vaan@tyri.ee

sotsiaalteaduste magister

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N 9-15

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Fedoritš
 

5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N 9-15

rakenduskõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo
Puhkusel 21.09-04.10

5350 0738

Kaidi.Rammo@tyri.ee
vastuvõtt
T 9-13,
K 14-17

rakenduskõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi
Puhkusel  23.10-25.10

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Pilleriin Mandle
Puhkusel 18.10-20.10

5333 1869
Pilleriin.Mandle@tyri.ee
E 9-13 (Käru)
K 9-13 (Väätsa)

keskharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata    

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala
Perede heaolu
spetsialist

(töölepinguline)          
Elli Kiviorg 
Puhkusel 04.10-06.10

53617673
Elli.Kiviorg@tyri.ee

vastuvõtt E 9-15
 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Deana Krotova
Puhkusel 25.09-29.09; 09.10-13.10

5332 4268
Deana.Krotova@tyri.ee

vastuvõtt T 9-15

rakenduskõrgharidus, juhi abi

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits
Puhkusel 23.10-27.10

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee

vastuvõtt K 9-15

kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister, eripedagoogika
Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend
Ametniku avaliku võimu teostamise õigus peatatud

 

 

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit