Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja 
Ametijuhend

Triin Pärna

5332 9722
Triin.Parna@tyri.ee

kõrgharidus, kasvatusteadus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Fedoritš
 

5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

rakenduskõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5350 0738

Kaidi.Rammo@tyri.ee

rakenduskõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Deana Krotova 5333 1869
Deana.Krotova@tyri.ee 
vastuvõtt E 9-13 (Käru)
K 9-13 (Väätsa)
rakenduskõrgharidus, juhi abi
Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera
 
5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus
Avalike suhete spetsialist
(töölepinguline)

Silvi Lukjanov (0,85 kohta)

Teet Reier (0,15 kohta)

Silvi.Lukjanov@tyri.ee 
5332 6401

Teet.Reier@tyri.ee 
513 3385

 

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Airi Jakobson-Männik

5332 4268
Airi.Jakobson-Mannik@tyri.ee

kõrgharidus,
haridusteaduste magister

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
vastuvõtt T, K
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister, eripedagoogika
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk Avaliku võimu teostamise õigus peatatud  

 

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit