Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja

Ametijuhend

 

 


 

 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
 

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
vastuvõtt E, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5333 1869 
Kaidi.Rammo@tyri.ee 
Kärus E 9-13
Väätsal K 9-13

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera 5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus
Avalike suhete spetsialist      

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend


 

 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits
 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
vastuvõtt T, K
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk töösuhe peatatud  


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit