Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
(asendaja)
Ametijuhend

Kaia Iva

 

5557 6916
Kaia.Iva@tyri.ee

kõrgharidus,
matemaatika-füüsika
 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
E, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo

5333 1869 
Kaidi.Rammo@tyri.ee 
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera 5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
 

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Taivi Babatunde

 

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
E, K- Türi
piirkond Oisu, Kabala, Laupa

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldamine; omistatud sotsiaaltöötaja kutse- tase 6, lastekaitse

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits

 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
piirkond Türi, Väätsa, Käru
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

 Sotsiaalkindlustusametile saab pensioni ja puude taotluse esitada ka telefoni teel. Infotelefon töötab esmaspäevast reedeni kell 9-17.