Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja

Ametijuhend

Triin Pärna

 

5332 9722
Triin.Parna@tyri.ee
 

kõrgharidus, kasvatusteadus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
puhkab 27.06-10.07
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi
puhkab 27.06-10.07
 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo
puhkab 27.06-30.06
 

5350 0738, 5333 1869
Kaidi.Rammo@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist

Ametikoht täitmata    
Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera 5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus
Avalike suhete spetsialist
töölepinguline
Helit Seljamaa (0,5 kohta)
Teet Reier (0,5 kohta)
5332 6401
Helit.Seljamaa@tyri.ee
513 3385
Teet.Reier@tyri.ee
 

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Airi Jakobson-Männik
puhkab 27.06-10.07
 

5332 4268
Airi.Jakobson-Mannik@tyri.ee

kõrgharidus,
haridusteaduste magister

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

 

Leila Suits
 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
vastuvõtt T, K
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk Avaliku võimu teostamise õigus peatatud  


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit