1.11.22

 

! Kõige värskem info julgeolekuolukorra kohta on aadressil kriis.ee !

 

 

Infomaterjal sõjapõgenikele:

 

Türi valda saabunud sõjapõgenikele jagavad informatsiooni sotsiaaltoetuste ja võimaluste osas meie sotsiaaltööspetsialistid: 

 

Sotsiaalmeedias tasub liituda gruppidega: 

 

UKRAINA KODANIKE SAABUMINE JA REGISTREERIMINE  

Kõik Ukraina kodanikud saavad ajutiselt Eestis viibida viisavabalt, ka need inimesed, kellel ei ole biomeetrilist passi. Alates 9. märtsist 2022 saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed taotleda ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saame Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Loe lähemalt Politsei- ja Piirivalveameti lehelt.

Meie maakonnas saab ajutist kaitset taotleda Paide Politseijaoskonnast ka elavas järjekorras, kuid Võimalusel broneeri teeninduse külastamiseks aeg. Paide teenindus on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 9.00-17.00 (lõuna 12.30-13.00). Lisainfo tel 612 3000 või e-mailil ppa@politsei.ee.

Soovi korral saate ka ajutise kaitse taotluse juba välja printida ja eeltäita: 

PPA teeninduspunktis tehakse teist dokumendifoto ja võetakse sõrmejäljed, seejärel võetakse vastu teie ajutise kaitse taotlus ja elamisloa taotlus. Kaitse andmise otsus tehakse üldjuhul kohe ning saate ka seda kinnitava paberil dokumendi.
 
Elamisloakaardi saate kätte 30 päeva jooksul alates taotlemisest samast PPA teeninduspunktist, kus taotluse esitasite.
 
Samuti on sõjapõgenikel Türi vallamaja infolauast  võimalik endale saada eriõigustega ühistranspordikaart, mis annab neile tasuta sõidu õiguse Elroni rongides ning linna- ja avalike maakonnaliinide bussides üle Eesti.
 

ELUKOHA REGISTREERIMINE

Kui olete leidnud omale kodu Eestis, siis peate esitama oma elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks pärast elamisloa saamist. Selleks esitage elukohateade elukohajärgsele vallavalitsusele ehk Türi valla puhul Türi vallavalitsusele.

Loe lähemalt infolehelt:

Elukohateate registreerimise vorm:

 

KOHANEMISPROGRAMM AJUTISE KAITSE SAAJATELE

Alates juulist saab osaleda kohanemisprogrammis, mis on suunatud Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikele, kellele on väljastatud ajutise kaitse staatus ja elamisluba. Programmi eesmärk on jagada teadmisi Eesti igapäevatoimingute ja üldise kultuurilise keskkonna kohta. Koolitusel käsitletakse ka Eesti riigi alusväärtusi, elanike õigusi ja kohustusi.

Kohanemisprogrammi läbi viimist veab eest Integratsiooni Sihtasutus.

Kohanemisprogrammis osalemine on ajutise kaitse saajale kohustuslik (Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus, § 471 ). Koolitusel on võimalus osaleda erinevates Eesti piirkondades või veebiõppes. Toimuvaid koolitusi näeb kodulehelt www.settleinestonia.ee

 

Politsei- ja Piirivalveamet saadab kõikidele ajutise kaitse saajatele e-kirja teel ka vastava teavituse.

Lisainfo: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/kohanemisprogramm

Koolituste ajad ja registreerimised: https://www.settleinestonia.ee/programme/temporary-protection-module

 

ARSTIABI JA RAVIKINDLUSTUS

Vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral on kättesaadav kõigile Eestis viibivatele inimestele, sh sõjapõgenikele või siin transiidil olevatele isikutele.
 
 • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabi numbrile 112.
 • Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.
 • Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.
Lisaks vältimatule abile on Ukraina sõjapõgenikel võimalik  vältimatu hambaravi, COVID-19 testimine ning COVID-19 vaktsineerimine ja rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused. 
 

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järgselt saavad nad seda taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus. 

Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Kindlustatutega on võrdsustatud lapsed, rasedad, ülalpeetavad abikaasad, osalise ja puuduva töövõimega inimesed, pensionärid,  usulise ühenduse liige, õpilased, üliõpilased. Loe arstiabi ja ravikidnlsutuse kohta lähemalt Haigekassa lehelt: https://www.haigekassa.ee/ukraina-sojapogenikele 

 

TÖÖTAMINE

Eesti Töötukassa aitab leida tööd Eestis ajutise kaitse ja elamisloa saanud Ukraina tööotsijatele ja Eestis elamisloata viibivale Ukraina tööotsijale. 
 
Eesti Töötukassa esindused asuvad igas maakonnas. Töötukassaga seotud infot saab ka telefoni teel 15501 või 669 6513. Järvamaa osakond asub Paides, Tallinna 18 (I korrus). 
 
Kui teil on Eestis elamisluba ajutise kaitse, rahvusvahelise kaitse vm alusel, on teil võimalik registreerida end töötuna Eesti Töötukassa esinduses. Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui te olete töötuna registreeritud, on teil töötukassas oma nõustaja, kellega kohtute kokkulepitud ajal ja kes toetab teid tööotsingutel: vahendab tööpakkumisi ja osutab tööle saamiseks vajalikku abi.
 
Infoleht Eestis ajutise kaitse ja elamisloa saanud Ukraina tööotsijatele: 
Vaata Ukraina sõjapõgenikele pakutud tööpakkumisi siit: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/toopakkumised/ 
 
Tööandjad, kes on tööle võtnud rahvusvahelise kaitse saanud inimesi, saavad taotleda Eesti Töötukassast toetust. Toetus on välja töötatud pidades eelkõige silmas Ukraina sõjapõgenike tööle saamise toetamist, kuid  kehtib  kõigi rahvusvahelise kaitse saajate tööle võtmisel. Toetust saab taotleda nende töötajate eest, kes on võetud tööle vähemalt neljaks kuuks või tähtajatult. Eesti Töötukassa võtab taotlusi vastu alates 01. juunist 2022.
 

Tööandjal on võimalik taotleda ühekordset mentortasu, mille suurus on 75% alampalgast ehk 2022. aastal 490 eurot. Mentortasu saab taotleda nelja kuu jooksul töötaja tööle võtmisest.

Lisaks on aasta jooksul töötaja tööle võtmist võimalik taotleda tööalase koolituse kulude hüvitamist kuni 2500 euro eest töötaja kohta. Samuti saab taotleda tõlketeenuse ja kvalifikatsiooni saamisega seotud kulude hüvitamist 500 euro eest töötaja kohta.

Rohkem infot leiab Eesti Töötukassa kodulehelt

 

SOTSIAALTOETUSED

Riiklike toetuste (peretoetused, vanema hüvitis, pension) saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole. Eelnevalt on vajalik isikukoodi, ajutise kaitse tõendi ja pangakonto olemasolu. Kaasa tuleb võtta  isikut tõendavad dokumendid.

Türi Vallavalitsusest saab taotleda samu sotaiaaltoetusi nagu teised valla kodanikud. Vallavalitsusest saab taotleda näiteks: 

 Toetuste taotlemiseks tuleb pöörduda meie sotsiaaltöötajate poole:

 

KEELEÕPE

Iseseisev keeleõpe sobib nii neile, kes soovivad ise keelt selgeks saada kui kindlasti ka neile, kes käivad kursustel. Kui soovid eesti keelt iseseisvalt arvuti või nutiseadme abil õppida ja praktiseerida, on selleks mitmeid võimalusi. Tutvustame siin mõningaid nendest, mida saab kasutada tasuta.

Alustajale:

 • keeleklikk.ee – algajatele mõeldud eesti keele veebikursus, kus saab õppida nii vene kui ka inglise keele baasil.

 

Vaata lisaks:
Iseseisev õpe ja õppematerjalid | INSA (integratsioon.ee)

 

ANNETUS- JA ABIKESKKONNAD ÜLE EESTI

 

KOGUMISPUNKTIDE INFO TÜRIL

Türi vallas on vabatahtlike poolt ülesseatud annetuskastid Türi kesklinna Konsumis (Tallinna 4, Türi) ja Türi Kultuurikeskuses (Hariduse 1, Türi). Samuti on oodatud erinevad koolitarbed, mida kogutakse Türi Raamatukogus (Hariduse 3, Türi).

 

VÕIMALUSED OLLA ABIKS RIIGIKAITSES JA TEHA HEAD

 

KONTAKT JA LISAINFO

Peamine lisainfo:

 • Eestis viibimine, ööbimine, olme: 1247 / +372 6001247
 • Migratsiooni küsimused s.h. töötamise registreerimine: migrationadvice@politsei.ee +372 612 3500
 • Psühholoogiline abi: +372 6147393
 • Arstiga konsulteerimine: 1220
 • Hädaabi: 112
 • Ukraina kogukond: +372 56502572
 • Ukraina Suursaatkond: +372 6015815
 • Pagulasabi: Pagulasabi.ee

Türi valla pakutavad võimalused:

E-mail: vallavalitsus@tyri.ee
Türi valla kriisitelefon +372 512 5423

 

UKRAINASSE TAGASI PÖÖRDUMINE

Ukrainasse sõites vaata kindlasti ka Reisi Targalt portaali nõuandeid. 

Kui olen saanud ajutise kaitse, kas võin siis sõita ajutiselt tagasi Ukrainasse? Jah, võid.

Kas pean oma ajutisest Eestist ärasõidust Politsei ja piirivalveametit teavitama? Ei, ajutisest ärasõidust ei pea PPA-d teavitama.

Kas minu ajutine kaitse kaob ära, kui ma sõidan ajutiselt Ukrainasse tagasi? Ei kao. 

Kui ma olen ajutiselt Eestist ära ja teenuseid ei kasuta, siis kas ma pean nende eest maksma? Jah, kui oled sõlminud näiteks üürilepingu, interneti- ja teleteenuste lepinguid siis isegi siis, kui sa neid ei kasuta, siis pead ikkagi nende teenuste eest maksma. Ka lasteaia osas peab maksma kohatasu (v.a. juulis).

Kui olen saanud ajutise kaitse ning lahkun alaliselt Ukrainasse või teise riiki, siis kellele ma sellest teada andma pean? Siis tuleb kindlasti teavitada kohalikku omavalitsust, kus on registreeritud elukoht. Samuti tuleb teavitada politseid kirjutades sellest aadressile ppa@politsei.ee. Kui oled töötuna registreeritud ja plaanid lahkuda Ukrainasse, teavita sellest ka oma konsultanti töötukassas.

 

VALLA LEHEL AVALDATUD SEONDUVAD UUDISED JA TEATED