Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

26.09.18

Türi Vallavalitsus lõpetas 19.06.2018 korraldusega nr 250 järgmiste detailplaneeringute koostamise menetluse:

1) Türi Vallavalitsuse 8. mai 2007 korraldusega nr 497 algatatud Türi vallas Türi linnas Vainu
tänav 23 asuva maaüksuse detailplaneering;
2) Türi Vallavalitsuse 27. jaanuari 2015 korraldusega nr 66 algatatud Türi vallas Poaka külas
asuva Männiku maaüksuse detailplaneering.

 

Türi Vallavolikogu lõpetas 28.06.2018 otsusega nr 40 järgmiste detailplaneeringute koostamise menetluse:

1) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 otsusega nr 90 algatatud Türi vallas Mäekülas asuva
Tisleri maaüksuse (kü 53701:001:0300) detailplaneering;
2) Türi Vallavolikogu 26. juuli 2006 otsusega nr 124 algatatud Türi vallas Särevere alevikus
asuva kinnisasja, mille tolleaegne nimi oli Türi Kõrgem Põllumajanduskool, osaala
detailplaneering;
3) Türi Vallavolikogu 28. veebruari 2007 otsusega nr 25 algatatud Türi vallas Särevere alevikus
Aia tänav 2, Aia tänav 4, Aia tänav 6 ja Aia tänav 8 kinnisasjade detailplaneering;
4) Türi Vallavolikogu 28. novembri 2007 otsusega nr 110 algatatud Türi vallas Arkma külas
asuva Tuuleveski maaüksuse (kü 27101:004:0961) detailplaneering ja selle keskkonnamõju
strateegiline hindamine;
5) Türi Vallavolikogu 25. veebruari 2009 otsusega nr 13 algatatud Türi vallas Rassi külas asuva
Tagametsa katastriüksuse 27101:001:0310 detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline
hindamine.

 

Toimetaja: ENE MÄGI