Jäätmemajandus

26.02.18

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Türi vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo.

Jäätmevaldajad ehk kõik Türi vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Eraldi lepinguid jäätmeveoks ettevõttega sõlmima ei pea. Lepingu võib sõlmida, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid. Jäätmeveost on võimalik taotleda vabastust, kui kinnistul ei elata ega kasutata või kasutatakse vaid suveperioodil. Selleks tuleb pöörduda Türi Vallavalitsuse poole.

Jäätmeveo üldtingimused on määratud Türi valla jäätmehoolduseeskirjaga (s.h jäätmete liigiti kogumise nõuded) ja on vedajale ning jäätmevaldajale kohustuslikud. Jäätmevedaja muutumine ei too kaasa jäätmeveo tingimuste muutumist, jäätmevaldaja jaoks jääb teenuse sisu samaks.

 

Türi vallas korraldatud olmejäätmete vedajad on:
  • Endise Türi valla territooriumil 1. september 2015 - 31. märts 2018 OÜ Ekovir

Aadress: Kaasiku 28, Jõhvi, 41541
Telefon: 605 3869
E-post: tallinn@ekovir.ee
http://www.ekovir.ee/et/avaleht

ja  1. aprill 2018 - 30. aprill 2019 AS Ragn-Sells
Aadress: Lille 4-214, Pärnu 80041
Telefon: 606 0439
E-post: parnu@ragnsells.com
https://www.ragnsells.ee/

HINNAKIRI

  • Endise Käru valla territooriumil 1. mai 2016 - 30. aprill 2019 AS Ragn-Sells

Aadress: Lille 4-214, Pärnu 80041
Telefon: 606 0439
E-post: parnu@ragnsells.com
https://www.ragnsells.ee/

 

  • Endise Väätsa valla territooriumil 1. mai 2016 - 30. aprill 2019 AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht