Jäätmemajandus

19.01.17

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Türi vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo.

Jäätmevaldajad ehk kõik Türi vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Eraldi lepinguid jäätmeveoks ettevõttega sõlmima ei pea. Lepingu võib sõlmida, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid. Jäätmeveost on võimalik taotleda vabastust, kui kinnistul ei elata ega kasutata või kasutatakse vaid suveperioodil. Selleks tuleb pöörduda Türi Vallavalitsuse poole.

Jäätmeveo üldtingimused on määratud Türi valla jäätmehoolduseeskirjaga (s.h jäätmete liigiti kogumise nõuded) ja on vedajale ning jäätmevaldajale kohustuslikud. Jäätmevedaja muutumine ei too kaasa jäätmeveo tingimuste muutumist, jäätmevaldaja jaoks jääb teenuse sisu samaks.

 

Türi vallas korraldatud jäätmeveo konkursi alusel ainuõiguse saanud vedaja on

alates 1. septembrist 2015 OÜ EKOVIR
Kaasiku 28, Jõhvi, 41541
e-post: tallinn@ekovir.ee, tel 605 3869
http://www.ekovir.ee/et/avaleht