Sünni registreerimine

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele. Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.
Lapse sünni registreerimise avalduse võivad lapse vanemad (ka abielus mitteolevad ning üksikvanemad) esitada kasutades e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali www.rahvastikuregister.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).
Kui lapse isa teab, et ta sünni ajal ei ole Eestis või tal ei ole võimalik sel ajal sünni registreerimise avaldust või isaduse omaksvõtu avaldust esitada, võib ta esitada vastava tahteavalduse ka enne lapse sündi. Sellisel juhul peab isa andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas.

Sünni registreerimiseks koha peal tuleb esitada:

  • sünni registreerimise avaldus (saab täita koha peal)
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni 7 tööpäeva jooksul sünni registeerimise avalduse saamise päevast alates.
Sünni registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajatele soovi korral tasuta sünnitõend.

Türi valla sünnitoetuse taotlemine - sünnitoetus

Vaata siseministeeriumi kodulehelt perekonnaseisutoimingud

Alus: perekonnaseisutoimingute seadus

Riiklik taotlustevaba perehüvitise teenus:

Kui laps on rahvastikuregistris registreeritud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt sotsiaalkindlustusametini, kes teeb seejärel juba ise vanematele perehüvitiste pakkumuse.  See tähendab, et inimesel ei ole enam vaja perehüvitiste saamiseks taotlust esitada ega sotsiaakindlustusameti klienditeenindusse kohale tulla. Piisab, kui kodus või nutitelefonis on olemas internet.
Pakkumuse kohta saadetakse vanematele e-posti teel teavitus.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab, et vanemad vaataksid sotsiaalkindlustusameti iseteenindusee aadressilt SIIT üle, kas ametil on nende korrektsed ja kasutusel olevad e-posti aadressid olemas.
Iseteenindusse saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID kui Smart-ID-ga.

 

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(II korrus)