Kontaktid

Aadress: Hariduse tänav 3, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond  Asukoht kaardil 

Registrikood: 75033460
Arvelduskontod:

LHV: EE537700771005278726
Coop Pank: EE354204278616389901
SEB: EE731010702003740008
SWED: EE772200001120170327

Viitenumber: 10064900

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200

E-arved (makse saaja Türi Vallavalitsus): saata XML-formaadis otse meie operaatorile Omniva AS

Alates 01. juulist 2019 võtab Türi Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arvetel palume ära märkida kontaktisiku nimi, kes on kauba või teenuse tellinud. Arvete tasumisel on kohustuslik kasutada viitenumbrit. Maksete tegemisel ilma arveta on viitenumber 10064900.
Türi Vallavalitsusel on krüpteerimiseks kasutusele võetud krüptopulk.

Tööaeg: E-N 8-17, lõuna 13-13.30, R 8-14.

Väätsa teeninduskoht-  Kooli tn 10, Väätsa alevik    Asukoht kaardil

Käru teeninduskoht- Viljandi mnt 17, Käru alevik   Asukoht kaardil 
Oisu teeninduskoht- Estonia pst 1, Oisu alevik  Asukoht kaardil 
Kabala teeninduskoht- Sauna tn 2, Kabala  Asukoht kaardil

  • Avaldatud e-postiaadressid on mõeldud ametiasutuse tegevusega seotud asjaajamiseks ning neid ei kasutata erakirjavahetuseks.
  • Ametnikud, kellele ei ole kehtestatud vastuvõtuaegasid, teenindavad isikuid ametiasutuse tööajal.
  • Väljaspool vastuvõtuaega palume kohtumine eelnevalt telefoni teel kokku leppida.

Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani II koosseis on 5-liikmeline
1) vallavanem Ele Enn; (tel 518 1340, Ele.Enn@tyri.ee)
2) vallavalitsuse palgaline liige, abivallavanem Elar Niglas; (tel 5305 6120, Elar.Niglas@tyri.ee)
3) vallavalitsuse palgaline liige, valdkonnajuht Kati Nõlvak; (tel 557 6677, Kati.Nolvak@tyri.ee)
4) vallavalitsuse palgaline liige, valdkonnajuht Mart Järvik; (tel 505 5052, Mart.Jarvik@tyri.ee)
5) vallavalitsuse liige Kaja Sepp;

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200

Vallavanem ja talle otse alluvad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Vallavanem

Ele Enn

518 1340
vallavanem@tyri.ee 

kõrgharidus, sotsiaalteaduste magister (psühholoogia)

Arendusjuht
Ametijuhend

Üllar Vahtramäe

504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse ökonoomika

Korrakaitseametnik
Ametijuhend

Pille Reinsalu
 

5622 5011
Pille.Reinsalu@tyri.ee 

rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja

Ametijuhend

 

 


 

 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
 

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
vastuvõtt E, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5333 1869 
Kaidi.Rammo@tyri.ee 
Kärus E 9-13
Väätsal K 9-13

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera 5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus
Avalike suhete spetsialist      

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend


 

 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits
 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
vastuvõtt T, K
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk töösuhe peatatud  


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Haridusspetsialist
Ametijuhend

Anne Viljat
 

512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus,
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridusspetsialist
Ametijuhend

Kati Adul
 

5393 2270
Kati.Adul@tyri.ee

kõrgharidus

 

Majandusosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja
Ametijuhend

 

 


 

 

Maakorraldusspetsialist
Ametijuhend

Ülle Surva

 

5340 6933 
Ylle.Surva@tyri.ee

kõrgharidus

Ehitusspetsialist
Ametijuhend

Kalev Pagarand
 

5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee 
 

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Varahaldusspetsialist
Ametijuhend

Annely Grazer

5886 3255

Annely.Grazer@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Ametijuhend

Grete Kaljulaid

522 7326
Grete.Kaljulaid@tyri.ee

kõrgharidus,

geoloogia ja keskkonnatehnoloogia

 

Rahandusosakond

Teenistuskoht

 Nimi

 Kontaktid

Haridus ja eriala

Finantsjuht
Ametijuhend

Tiina-Mae Kuusik
 

 

kõrgharidus,
ökonoomika ja ettevõtlus 

Pearaamatupidaja
Ametijuhend

Küllike Teppo

 

526 7892
Kyllike.Teppo@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse raamatupidamine
ja analüüs

Vanemraamatupidaja
töölepinguline

Signe Tõõtsu

 

525 7943
Signe.Tootsu@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Reet Eelmäe
 

513 6821
Reet.Eelmae@tyri.ee 
kassatoimingud N 9-13

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Maive Leif 

 

512 4747
Maive.Leif@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Ülle Sizask

 

501 9570
Ylle.Sizask@tyri.ee

 

 

Kantselei

Teenistuskoht

 Nimi                    

         Kontaktid

 Haridus ja eriala

Vallasekretär
Ametijuhend

Lii Laanemets
 

526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee
 

kõrgharidus,
pedagoogika ja algõpetuse metoodika;
valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Jurist
Ametijuhend

Marje Pärn
 

5333 0476
Marje.Parn@tyri.ee

kõrgharidus, õigusteadus

Vallasekretäri abi
Ametijuhend

Aime Linke
 

502 7808
Aime.Linke@tyri.ee

kõrgharidus, ärijuhtimine

Teabespetsialist
Ametijuhend

Merike Lõhmus

5332 8284; 384 8200
Merike.Lohmus@tyri.ee

kõrgharidus,
majandusliku informatsiooni mehaniseeritud töötlemise 
organiseerimine; perekonnaseisuametniku kutsetunnistus

Teabe- ja andmehaldur, andmekaitsespetsialist
Ametijuhend

Katrin Keevend
 

521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
vastuvõtt 9-13
(rahvastikuregistri toimingud)

kõrgharidus,
majandusküberneetika;
perekonnaseisuametniku kutsetunnistus

Arhivaar
Ametijuhend

Anu Ärm
 

520 1287
Anu.Arm@tyri.ee

kesk-eriharidus,
õigusteadus; arhiivikorrastaja
tase 4 kutsetunnistus

Tehnik
töölepinguline

Urmas Ärm

 

5341 1062
Urmas.Arm@tyri.ee

 

HALLATAVAD ASUTUSED

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200