Hõbedane aumärk

Türi valla hõbedase aumärgi võib anda 7-26-aastasele tublile noorele, kiitusega ning kuld- või hõbemedaliga koolilõpetajale, Eesti meistri- või rahvusvahelisel võistlusel auhinnalisele kohale tulnud noorsportlasele või üleriigilisel või rahvusvahelisel konkursil auhinnalisele kohale tulnud noorele.
Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

ETTEPANEK hõbedase aumärgi andmiseks  (.rtf)(e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Türi valla põhimäärus

2022

Karolin Surva- silmapaistvate tulemuste eest erinevates jalgrattaspordi distsipliinides nii Eesti meistrivõistlustel kui ka rahvusvahelistel võistlustel saavutatud väga heade tulemuste eest.

 

 

 

 

 

 

 

Kirke Perillus – aktiivse panustamise eest Türi valla Noortevolikogu käivitamisse ja tegevusse, aktiivse tegutsemise eest kooli õpilasomavalitsuses ning Türi Noortekeskuses edukate projektide kirjutamise ja ürituste korraldamise eest.

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Kase – silmapaistvate tulemuste eest oma vanuseklassis rahvusvahelistel ja Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus ning aktiivse osalemise eest kooliürituste korraldamisel helitehnikuna.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021

Deisy Nursi - silmapaistvate tulemuste eest olümpiaadidel ja edukate õpitulemuste eest Türi Ühisgümnaasiumi esindamisel piirkondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel ja kõnevõistlustel ning vabatahtliku panuse eest kultuurisündmuste korraldamisel.

Annaliisa Aren - heade tulemuste eest regionaalsetel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel viiuli- ning flöödikonkurssidel ja heade sportlike tulemuste eest orienteerumises.

Triin Sooäär - aktiivse tegevuse eest Türi Põhikooli õpilasesinduses ja noori toetavates ning noorte õiguste eest seisvates organisatsioonides.

2020

Kristiina Theresa Miller - väga heade tulemuste eest regionaalsetel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel puhkpillikonkurssidel.

Villu Sisask - silmapaistvate tulemuste eest olümpiaadidel ja edukate õpitulemuste eest, Türi Ühisgümnaasiumi esindamise eest piirkondlikel ja vabariiklikel võistlustel.

2019

Hannah Kaljur – silmapaistvate tulemuste eest jalgrattaspordis.

Hannah Kaljur

Maria Palling – väga heade tulemuste eest regionaalsetel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel klaverikonkurssidel.

Maria Palling

Oliver Veimer – mitmekülgse panuse eest huvitegevuses ja silmapaistvate tulemuste eest tuletõrjespordis.

Oliver Veimer

Robin Jäätma – silmapaistvate tulemuste eest vibuspordis.

Robin Jäätma

2018

Martin Tampuu - heade tulemuste eest õppetöös, aktiivse osalemise  ja auhinnaliste tulemuste eest kooli huvitegevuses ning laulukonkurssidel ning tubli töö eest kooli ja valla esindamisel.

Martin Tampuu

Sten Ivantšik - aktiivse ja pühendunud  tegevuse eest noorkotkana.

Sten Ivantšik

2017

Annika Krais - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ja konkurssidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

Annika Krais

Karoliina Kurvits - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

Karoliina Kurvits

Meeri-Marita Paas - silmapaistvate tulemuste eest vibuspordis, heade tulemuste eest õppetöös ja olümpiaadidel ning aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Meeri-Marita Paas

2016

Pille-Riin Kaaver - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest olümpiaadidel ning panuse eest kooli arengusse.

Pille-Riin Kaaver

Lisell Jäätma- silmapaistvate tulemuste eest spordis, hea õppeedukuse ja aktiivse osalemise eest koolielus.

Lisell Jäätma

Kai-Melli Kapten - heade saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel akordionikonkurssidel ning aktiivse osalemise eest huvitegevuses.

Kai-Melli Kapten

Raiko Marrandi - suurepäraste tulemuste eest õppetöös ning eduka esinemise eest maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel.

Raiko Marrandi

2015

Karl-Mathias Saarse - auhinnatud tulemuste eest maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel laulukonkurssidel ning tubli töö eest kooli ja valla esindamisel.

Karl-Mathias Saarse

Andero Lavrinenko - suurepäraste tulemuste eest aineolümpiaadidel ja konkurssidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

Andero Lavrinenko

2014

Sergei Gudov - Hõbemedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest aineolümpiaadidel ja loodusteaduste konkurssidel.

Sergei Gudov

Kaarel Orumägi - Silmapaistvate tulemuste eest muusiku, helilooja, näitleja ja lavastajana ning panuse eest Türi tutvustamise.

Kaarel Orumägi

Helina Viigand - Heade saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel puhkpillikonkurssidel.

Helina Viigand

Tauri Must - aktiivne noor, kes on lõpetanud suurepärast tulemustega nii gümnaasiumi kui kõrgkooli ja kes tegutseb aktiivselt Türi valla spordielu edendamisel.

Tauri Must

2013

Marten-Jürgen Vürst - kuldmedaliga kooli lõpetamise, suurepäraste tulemuste eest aineolümpiaadidel, aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest õpilasfirmas Luup Meedia.

 

Martin Kitsemägi - hõbemedaliga kooli lõpetamise ja suurepäraste tulemuste eest maakondlikel olümpiaadidel.

Martin Kitsemägi

Kristiina Kurvits - kuldmedaliga kooli lõpetamise, heade saavutuste eest ainekonkurssidel ja spordis.

Kristiina Kurvits

Anu Palloson - hõbemedaliga kooli lõpetamise, silmapaistvate tulemuste eest muusikas ja kunstis.

Anu Palloson

Selena Jõesuu - väga hea õppeedukuse, silmapaistvate tulemuste eest aineolümpiaadidel ja kunstitööde konkurssidel ning aktiivse osalemise eest koolielus.

Selena Jõesuu

2012

Tarvi Roos - aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest õpilasfirmas Luup Meedia ning heade saavutuste eest üleriigilistel lühifilmide festivalidel.

Tarvi Roos

2011

Laura Tatrik - gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise, aktiivse koolielus osalemise ja eduka esinemise eest maakondlikel aineolümpiaadidel.

Laura Tatrik

Siim Sisask - gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise ja eduka osalemise eest erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel.

Siim Sisask

Madis Roosipuu - noorsootöö edendamise ja aktiivse kaasaloomise eest Türi piirkonna noorkotkaste tegevustes.

Madis Roosipuu

2010

Evely Kaasiku - Väga eduka esinemise eest Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumises ja orienteerumisjooksus ning eduka esinemise eest Eesti orienteerumiskoondisega rahvusvahelistel tiitlivõistlusel.

Evely Kaasiku

Kerstin Laanemets - Flöödieriala õpilasena edukate esinemiste eest pea kõikidel puhkpillikonkurssidel Eestis ja 2009. aastal toimunud rahvusvahelisel flöödikonkursil. Andekas, hoolas ja aktiivne õpilane, muusikakooli flöödiansambli ning orkester Türi flöödirühma mängija.

Kerstin Laanemets

Liisa-Maria Marrandi - Klaveri eriala õpilasena väga edukate esinemiste mitmetel üleriigilistel klaverikonkurssidel ja 2010 aastal rahvusvahelise klaverikonkursi võitmise eest.

Liisa-Maria Marrandi

2009

Raido Jalas - suurepäraste sportlike saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel maadlusvõistlustel.

Raido Jalas

Getter Nurges - kooli kuldmedaliga lõpetamise ja maakondlikel aineolümpiaadidel silmapaistvate tulemuste eest ning aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Getter Nurges

Sigrid Ruul - väga hea õppeedukuse ja suurepäraste sportlike saavutuste eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel orienteerumisvõistlustel ning silmapaistvate tulemuste eest maakondlikel aineolümpiaadidel.

Sigrid Ruul

2008

Grete Šadeiko - eeskujulike õppetulemuste ja suurepäraste sportlike saavutuste eest nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel, aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Grete Šadeiko

Mehis Muru - kuldmedaliga kooli lõpetamise eest, silmapaistvate tulemuste eest vabariiklikel reaalainete olümpiaadidel, aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses.

Mehis Muru

Annika Nõulik - aktiivse osalemise eest kooli huvitegevuses, MTÜ Eesti Lastekaitse Liit ja MTÜ Türi Lastekaitse Ühing noortekogu töös.

Annika Nõulik

2007

Grit Šadeiko - Eeskujulike õppetulemuste ja suurepäraste sportlike saavutuste eest nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel.

Grit Šadeiko

Mari Meentalo - Kuldmedaliga kooli lõpetamise eest, silmapaistvate tulemuste eest vabariiklikel flöödikonkurssidel, aktiivse osalemise eest huvitegevuses ja muusikakollektiivide töös.

Mari Meentalo

Mikk Dede - tubli töö eest Türi tutvustamisel üle vabariigi, auhinnatud tulemuse eest laulukonkurssidel, aktiivse osalemise eest koorides ja ansamblites.

Mikk Dede