Koduteenus

5.04.21

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenusena osutatavad toimingud on

1) kütmine;

2) toiduvalmistamine;

3) eluruumi ja riiete korrastamine;

4) toidu ja ravimitega varustamine lähimast ostupunktist;

5) muud abivajadusest lähtuvad toimingud.

  • Koduteenust on õigus saada isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi.
  • Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada  taotlus. Taotluses märgitakse lisaks
    1)  toimingud, milles soovitakse abi saada;
    2) kui isikul on olemas perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud, nende nimed ja kontaktandmed ning põhjused, miks ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised ise hüvitise taotlejale kodus hakkama saamiseks vajalikku tuge või abi andma. 

    Koduteenuse osutamise eest võetakse üldjuhul tasu.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 14)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Astrit Fedoritš
sotsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
(I korrus)