Türi Haldus

Viljandi tänav 13b
Türi linn 72213 Türi vald

Tel 385 0277
e-post tyrihaldus@tyri.ee
Registrikood 75038983    
Asukoht kaardil
 

     Näitude teatamine:
     Tel 385 0277
     e-post tyrihaldus@tyri.ee

Juhataja: Enn Mäger
Tel 385 0272, 507 7131; e-post enn.mager@tyri.ee

Juhiabi: Eda Lippur
(Üüri- ja rendilepingud, sularahamaksed)
Tel 385 0277; e-post tyrihaldus@tyri.ee

Ehitusjuht: Gert Saamann
(Hoonete, sh valla üürikorterite haldamine)
Tel 385 0277, 5197 3287; e-post gert.saamann@tyri.ee

Taristuspetsialist: Jaak Avik
(teed, tänavad)
Tel 513 6018; e-post jaak.avik@tyri.ee

Keskkonnaspetsialist: Ott Vilusaar
(Keskkond, sh jäätmemajandus, kalmisturegister, hulkuvad loomad)
Tel 385 0277, 5342 1140; e-post ott.vilusaar@tyri.ee

Energeetik: Urve Meerits
(Tänavavalgustus, ühisveevärk  ja -kanalisatsioon, sadevesi, kaugküte, elektrivarustus, hajaasustuse programm)
Tel 385 0272, 5551 6394; e-post urve.meerits@tyri.ee

Aednik: Ele Schiff
(Haljastus)
Tel 530 81003; e-post Ele.Schiff@tyri.ee

Töödejuhataja: Villu Kald
(Heakorratööde teostamine)
Tel 510 2775

Saunametsa kalmistu hooldaja
Vilve Sillamägi
Tel 5686 6540

Kõrgessaare kalmistu hooldaja
Anatoli Bukk
Tel 5566 4720

Käru kalmistu hooldaja
Tiit Kaasik
Tel 5349 2487

Halduse hankeplaan 2021

Türi Halduse põhimäärus

Türi Halduse tasulised teenused

Türi Halduse dokumendiregister: