Eakate sünnipäevatoetus

24.04.23

Eakate sünnipäevatoetust makstakse rahvastikuregistri järgselt Türi valla elanikule tema 80. ja 85. sünnipäeva ning alates  90. eluaastast iga sünnipäeva puhul kingituseks 50 eurot.

Kui meie valla kodanik saab 100 ja vanemaks, siis viib vallavalitsus isiklikult sünnipäevalisele õnnitluskaardi ja lilled koju kätte. Külaskäik lepitakse eelnevalt eaka ja/või eaka lähedasega kokku. Kokkuleppe tegemiseks võtab vallavalitsus ise ühendust. 

Sünnipäevalistele saadetakse vallavalitsuse poolt koju õnnitluskaart, mille vahel on taotlus ja selgituskiri. Kaart saadetakse rahvastikuregistris registreeritud aadressile. 

Toetuse saamiseks peab vallavalitsusesse jõudma vastav taotlus. Taotluse võib ära täita paberkandjal kui alloleval e-vormil. Taotluse peab esitama 3 kuu jooksul inimese sünnipäevast alates. 

Palju õnne sünnipäevaks!

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTF, PDF, e-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 99)

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)