Eakate sünnipäevatoetus

5.04.21
  • Eakate sünnipäevatoetust makstakse isikule tema 80. ja 85. sünnipäeva puhul ning alates  90. eluaastast iga sünnipäeva puhul.
  • Toetust makstakse 50 eurot
  • Toetust makstakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Türi vallas elavale eakale.
  • Toetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.
  • Taotlus sünnipäevatoetuse saamiseks tuleb esitada 3 kuu jooksul isiku sünnikuupäevast arvates.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTF, PDF, e-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 99)

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)