Lastekaitse õigusaktid

Lastekaitseseadus (vt paragrahv 5 - Lapse õiguste ja heaolu tagamise põhimõtted)

Perekonnaseadus (vt peatükk 9- Vanemate ja lapse õigussuhted, peatükk 10- Vanema õigused ja kohustused)

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Türi vallas (vt peatükk 5- sotsiaalteenused)