2013. aasta lõpus sõlmiti leping Türi valla ja sihtasutuse Türi Rahvaspordi Maja vahel rahvaspordi edendamiseks ning Türi valla koolides ja lasteaedades ujumisõpetuse tagamiseks.
 

Kontaktid

Teenistuskoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

kõrgharidus

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Terviseedenduse

spetsialist
Ametijuhend

 

384 8271