Türi valla kultuuri- ja rahvamajad on piirkonna elanikele olulised kooskäimiskohad, kus on võimalus osaleda erinevates huviringides, külastada peoõhtuid, näitusi ja kontserte. Samuti võimaldatakse neis majades rentida ruume konverentside ja õppepäevade korraldamiseks, tähtpäevade tähistamiseks. Valla kultuuriasutused peavad tähtsaimaks rahvakultuuri säilitamist, arendamist ja propageerimist.
Türi on saanud Eesti kultuurikorraldajate ja muusikute meelispaigaks, kuhu on alati hea tulla. Siin on võimalik teostada oma mõtted ja ideed, realiseerida suuri ja väikseid kultuurseid unistusi ning selleks on loodud parimad võimalikud tingimused. 
Kultuurielu korraldab suuresti Türi vallas Türi kultuurikeskus oma struktuuriüksustega Türi linnas, Oisu, Taikse, Kabala, Väätsa ja Käru külas. Kultuurikeskuse põhieesmärk on mitmekülgse kultuuriteenuse pakkumine, rahvakultuuri arengut toetav kultuuritegevus, professionaalse kultuuri vahendamine ja koostöö erinevate kontsert/etendusasutustega üle Eesti. 
Väga olulist rolli kannab kultuuri edasiviimisel Türi raamatukogu oma struktuuriüksustega Türi linnas, Oisu alevikus ning Laupa, Kabala ja Kahala külades. Türi vallas asuvad veel ka Käru ja Väätsa raamatukogud.
Türil asub veel Türi muuseum ja Eesti Ringhäälingumuuseum. Türi vallas Väätsal asub Eesti jalgrattamuuseum.
Lisaks rahvamajadele, raamatukogudele ja muuseumidele on Türil mitmeid seltsitegevusi ja kogudusi nt EELK Türi Püha Martini kogudus  ja Türi Kristlik Misjonikogudus.

Kontakt

Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

kõrgharidus